Gabay sa pamumuhay sa Sasayama

Mga Ilalaman
Introduksiyon sa Lunsod ng Sasayamaipdf.gif
Rehistrasyon ng mga Dayuhanipdf.gif 1-a   Rehistrasyon ng mga Dayuhan/Permanenteng Residente/Naturalisasyon 
Emergencyipdf.gif 2-a   Aksidente/Nakawan・ Sunog/Saklolo
2-b  Bagyo/ Lindol 
2-c  Baha/ Pagsingaw ng Gas/Pagtulo ng Tubig
Ospitalipdf.gif 3-a   Listahan ng mga Lokal na Pagamutan
3-b   Dentista at iba pang Pagamutan
3-c   Handy Hospital Card (1 & 2)
Araw-araw na Pamumuhayipdf.gif 4-a   Pera sa Japan
4-b   Pamimili
4-c   Opisina ng Koreo/Post Office
4-d  Pagpunta sa Kobe Immigration Office, Osaka International Airport,Kansai International Airport
4-e   Pagkuha at Pagpapabago ng Driver’s License
4-f   Pagbili ng Sasakyan
4-g   Paghahanap ng Bahay
4-h   Paglipat ng Tirahan
Kalusugan at Kaginhawaanipdf.gif 5-a   Pagbubuntis・Panganganak・Pag-aalaga ng Bata 1
5-b   Pagbubuntis・Panganganak・Pag-aalaga ng Bata 2
5-c   Pagbubuntis・Panganganak・Pag-aalaga ng Bata 3
5-d   Pagbubuntis・Panganganak・Pag-aalaga ng Bata 4
5-e -1 Pagsusuri sa Kalusugan, Tulong
5-e -2 Pagsusuri sa Kalusugan, Tulong
5-f Konsultasyon Ukol sa Karapatang Pantao
Pagtratrabahoipdf.gif 6-a Trabaho
6-b Buwis 1
6-c Buwis 2
Klima at Kulturaipdf.gif 7-a Ang Apat na Klima
7-b Mini-Impormasyon 1
7-b Mini-Impormasyon 2
Listahan ng Numero ng Teleponoipdf.gif 8-a Pagpapayo
8-b Mga Opisina ng Gobyerno
Ibang Impormasyonipdf.gif 9-a  JR
9-b NPO The Sasayama International Center of Understanding
Mga Importanteng Numero ng Teleponoipdf.gif

このページの先頭へ戻る

広告 有料広告事業について
吉住工務店
ナオ産業
典座
丹有法律事務所
mineo(マイネオ)ケイ・オプティコム
小田垣商店
ヤマト住建
ロビンフット
兵庫医科大学ささやま医療センター
バナー広告募集中の画像1
バナー広告募集中の画像2
バナー広告募集中の画像3